GDPR

Zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

  • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
  • Abychom vám mohli odesílat objednávky, cenové nabídky, faktury a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení nebo obchodní název firmy, identifikační údaje vydané státem, sídlo podnikání a doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy či dohody. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby