Teplovzdušné krby

Určitě nejrozšířenějším druhem krbů u nás jsou právě teplovzdušné krby. Jsou jednoduché pro výstavbu a nenáročné na použitý materiál. Principielně fungují díky konvekci neboli proudění vzduchu. Ten studený vstupuje ve spodní části do komory krbu, kde se ohřívá a teplý vystupuje zpět do místnosti horním otvorem (nejčastěji ventilační mřížkou ,nebo větracím kachlem). Po odevzdání části tepla do stropních a stěnových konstrukcí domu začne ochlazený vzduch klesat a v důsledku podtlaku se vracet zpět do komory krbové vložky. Díky takové cirkulaci vzduchu mají teplovzdušné krby velice rychlý náběh tepla. Nevýhodou teplovzdušných krbů je vysoká teplota v oblasti hlavy a nízká teplota v oblasti nohou.Další nevýhodou je, , že s konvekčním vzduchem proudí také prachové částice. Ty se navíc při styku s horkou kovovou krbovou vložkou přepalují!

Teplovzdušné krby